Magazine vanuit Auris

Voor iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal

Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs, passend bij wat nodig is én voor elke leeftijd.

In maart 2017 opende Auris de deuren van het nieuwe Audiologisch Centrum aan het Ammanplein in Rotterdam. Ter gelegenheid hiervan werd een magazine uitgebracht waarin de bouw van dit nieuwe centrum centraal stond. Voor dit magazine interviewden wij een aantal mensen die bij het proces of bij de bouw van dit nieuwe Audiologisch Centrum betrokken waren. Inspirerende verhalen over een bevlogen organisatie.

Van nul tot taal
In 2018 gaat opnieuw een magazine vanuit Auris verschijnen. Thema: Van nul tot taal. In opdracht van Veenman+ verzorgen wij een aantal van de artikelen. Dat doen we door ouders, begeleiders en andere betrokkenen te interviewen. Daarnaast redigeren we de door Auris aangeleverde teksten, verzorgen wij het projectmanagement en bewaken we de planning.