Redigeren beleidsdocumenten

Het is lastig om beleid zo onder woorden te brengen dat het voor alle lezersgroepen begrijpelijk is. Een van de redenen hiervoor is dat meestal meerdere personen aan dit soort teksten werken, waardoor eenheid ontbreekt.

Wij kunnen beleidsdocumenten redigeren en waar nodig herschrijven waardoor deze voor een breder publiek toegankelijk worden. En dat uiteraard zonder dat we de inhoudelijke boodschap aantasten.

Meer weten? Kom vooral langs voor een vrijblijvend gesprek of bel of mail naar Conny Rijken